Stawkę możesz zwielokrotnić od 1 do 10 razy.
Roszczenia związane z udziałem w grach przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia wymagalności.
Sprawdź wyniki, losowania możesz oglądać na monitorach w większości punktów lotto.Kupon jest jedynym dowodem udziału w grze.Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.Wybierz sposób gry, w Keno możesz zagrać wypełniając blankiet i przekazując go sprzedawcy, podając swoje liczby słownie lub też prosząc sprzedawcę o zakład na chybił trafił.Reklamacje złożone po upływie wyżej wymienionych terminów nie będą rozpatrywane.Wybierz miasto na mapie lub poniżej: GóraSzczecinOlsztynKoszalin.Cena high volatility online slots kuponu:.Odbierz kupon, po zapłaceniu za grę otrzymasz od sprzedawcy kupon Keno.Niezależnie od uprawnień grającego do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do zgłoszenia roszczenia.
(Formularz jest w wersji PDF.Eurojackpot: wypłata wygranych I i II stopnia rozpoczyna się w drugim dniu roboczym po upływie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu losowania i odbywa się w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania; wypłata wygranych od III do XII.Każde następne losowanie to dodatkowa gra, a więc również nowa szansa na wygraną!Warszawa - I Oddział 03-728 Warszawa.Pdf, aby odebrać wygraną po upływie regulaminowego terminu wypłaty, należy zgłosić się przed upływem wskazanego powyżej okresu reklamacyjnego do kasy Oddziału Totalizatora Sportowego z oryginalnym kuponem lub losem.Keno to jedyna gra liczbowa w ofercie lotto, w której, jeżeli nie trafisz żadnej z typowanych przez Ciebie: 10, 9 lub 8 liczb - również wygrywasz!Z.o., w tym: Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym.