Karl Johan lät även omskapa kulturlandskapet kring slottet till park med slingrande grusgångar i tidens anda.
The exterior of the castle is surrounded by a wide moat.
5 Historiska interiörbilder Blåa kabinettet.
Här låg under 1600- och stor del av 1700-talet ett boställe för en av kungliga Djurgårdens många djurvakter.Rosendals slott : en kulturbild från Karl Johan-tiden : en portfölj med ritningar samt äldre och nytagna fotografier / sammanställda av Bo Vahlne ; fotografer: Håkan Lind.Denna matsalsflygel kom att inredas som ett tältrum med väggar och tak klädda i tyg.Bloms förslag visade en cirka 80 meter lång och 16 meter bred byggnad med tydliga influenser från samtida museibyggnader i Tyskland.1826 kunde kungen flytta in i bottenvåningen men ännu 1827 pågick arbeten på övervåningen.Huset uppfördes efter ritningar av arkitekt.Här placerades en altan som bärs upp av fyra kolonner med kapitäl i jonisk ordning och huggna i kolmårdsmarmor.Rosendal är det enda slott som Karl XIV Johan lät bygga för egen räkning och utgör idag ett vackert exempel på den strama svenska empiren som även kallas, karl Johanstilen.Det fanns planer på att klä hela byggnadens nedre del med marmor som dock inte fullföljdes.Vasen kom att mäta.67 meter i höjd och.59 meter i diameter och vägde cirka 9 ton, exklusive granitsockeln.Byggnaden är ett bra exempel på svensk empirstil och den för Djurgården typiska "Djurgårdsempiren".
Konungens salong kom exempelvis att kallas Röda salongen och kronprinsens förmak det Blåa och Gula kabinettet.Museet visar 1820- och 1830-talets inredningssmak - den stilriktning som brukar kallas Karl-Johansstilen.Låt dig fascineras över slottets interiör med antika hjältar, romerska härförare och götiska kungar.Huset är ett statligt byggnadsminne sedan 11 november 2006.Slottet, som sedan dess varit öppet för allmänheten under somrarna, är ett museum över Karl XIV Johan och dennes tid.Han överlät det till generalmajoren Louis Marie De Camps.Rosendals slott, följ med på en spännande kvällsvisning på Karl XIV Johans lustslott.Noter redigera redigera wikitext Boo von Malmborg (1971 sid.2, innehåll, innan nuvarande byggnaden uppfördes redigera redigera wikitext.Sköna dagar åkte man häst och vagn till Djurgården för att promenera i naturparken och man ordnade gärna mottagningar av olika slag på Rosendal.This U-shape is surrounded by large commercial buildings, forming a large and almost enclosed complex with a spacious inner courtyard.
Datum och tid: 21 maj: maj (extra-insatt 18-19, läs mer om evenemanget här.
Oscar II lät inreda matsalsflygeln som vapensal och rummen dekorerades i enlighet med det sena 1800-talets inredningsidéer.